X Close
X

लहान मुलांसाठी गार्डन


  • children garden area

    children garden area

यशोपुरम सोसायटी मध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी भव्य अश्या गार्डन ची सोय उपलब्ध आहे. लहान मुलांना इथे खेळण्यासाठी सोसायटीच्या वतीने विविध खेळणी जोडण्यात आलेली आहेत.