X Close
X

चारचाकी वाहनांसाठी भव्य वाहनतळ - यशोपुरम हौसिंग सोसायटी


  • भव्य पार्किंग एरिया

    सोसायटी मधील सर्व सभासदांना आपल्या चारचाकी वाहनांसाठी सोसोयटी मेम्बर्सनी मिळून सोसायटी आवारातील मैदानावर वाहनांची सोय करून दिली आहे . ह्या उतृष्ट अश्या सोयी मुळे सर्व सभासदांना आपल्या चारचाकी वाहनांसाठी जागा उपलब्ध झालेली आहे . ह्या जागेवर सर्वसाधारण पणे ७०-८० वाहने व्यवस्थित रित्या लागू शकतात .